Aktualności


KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH

 

w ramach TYGODNIA BIBLIOTEK

edycja XVIII  08.05 – 15.05.2021 

„Z małego miasta jestem co Sulechów się zowie, duma mnie rozpiera,
że mieszkam w Sulechowie. A w tym Sulechowie wiernie na mnie czeka moja biblioteka ”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów Oddział dla Dzieci.
 2. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs oraz warunki uczestnictwa.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów klas podstawowych gminy Sulechów. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub napisanie pracy literackiej, która wyrazi emocje i więzi łączące ją z sulechowską biblioteką.
 4. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:
 • Przedszkolaki: wykonują pracę plastyczną dotyczącą tematu konkursu, technika prac dowolna, forma i format pracy dowolny,
 • Uczniowie klas I – III – wykonują pracę plastyczną dotyczącą tematu konkursu, technika prac dowolna, forma i format pracy dowolny,
 • Uczniowie klas IV – VIII – piszą własne opowiadanie, wiersz, esej czy list dotyczący temat ukonkursu.
  5. Cele konkursu:
 • podniesienie świadomości wiedzy o  sulechowskiej bibliotece i historii Sulechowa,
 • promocja czytelnictwa i działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów,
 • budowanie łączności młodych czytelników z biblioteką.
 • rozwijanie tożsamości ze środowiskiem bibliotecznym wśród młodych czytelników,
 • zachęcenie utalentowanych dzieci do wykonywania prac ręcznych oraz pisani i prezentowania własnej twórczości literackiej,
 • uwrażliwienie na piękno sztuki plastycznej i literatury,
 • promocja czytelnictwa,
 • prezentacja zdolności artystycznych uczestników,
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek,
  6.  Zasady uczestnictwa
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie bezpośrednie lub nadesłanie do Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów ul. Jana Pawłą II 52, Sulechów, tel. 455 30 40  pracy plastycznej lub pracy literackiej dotąd niepublikowanej do dnia 23.04.2021r.,
 • jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę plastyczną, a w przypadku utworów poetyckich  jeden utwór literacki,objętość tekstu prozą nie może przekraczać dwóch stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
 • prace będą ocenione pod względem oryginalności, pomysłowości
  7. Ogłoszenie wyników konkursu wyznacza się na 11.05.2021r.
  8. Obowiązują karty zgłoszenia uczestnika do konkursu (karta w załączeniu regulaminu). Zgodnie
  z Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. prosimy rodziców, prawnych opiekunów
  o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych swojego podopiecznego  wypełniając załączone w linku znajdującym się na stronie www.bibliotekasulechow.pl oświadczenie wraz
  z formularzem zgłoszenia uczestnika do konkursu, który jest wyrażeniem zgody na uczestnictwo podopiecznego w konkursie. 
  9. Biblioteka zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych  (bez roszczeń autorów do praw autorskich) na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów, Gminy Sulechów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w celu promocji konkursu i biblioteki.
  10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
  11. Przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

   

Informacja wytworzona przez:
Renata Mitek , w dniu:  19‑02‑2015 17:41:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Teresa Zawalna
email: biblioteka@jog.sulechow.p tel.:(068) 455-30-40
, w dniu:  19‑02‑2015 17:41:25
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2021 14:20:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie