Search:
Działalność oświatowo-czytelnicza


        2015


"Nieś się nieś kolędo"

28 stycznia odbyło się spotkanie ph. "Nieś się nieś kolędo". Zaproszonych gości powitała dyrektor biblioteki Teresa Zawalna, a w świąteczny nastrój spotkania wprowadził zespół śpiewaczy "Promyk", działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie pod kierunkiem Magdy Szandurskiej. Artyści wykonali kolędy i pastorałki, szczególnego wzruszenia dostarczyła kolęda "Dziecino słodka czemu drżysz". Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

11 stycznia 2014Muzyka łączy pokolenia "Hej kolęda, kolęda..."
Święta zbliżają się wielkimi krokami. Atmosfera Bożego Narodzenia udziela się coraz bardziej sulechowianom dlatego w naszej bibliotece czytelnicy mogli wysłuchać kolęd wspólnie śpiewanych przez chór Dominanta i Ósemki ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulechowie pod kierunkiem Alicji Iwańczuk. Była to doskonała rozgrzewka przed kolędowaniem w rodzinnym gronie. Wspólne śpiewanie kolęd to nie tylko podtrzymywanie tradycji, ale także łączenie pokoleń. Koncert pastorałek był nie tylko prezentacją umiejętności muzycznych, ale również prawdziwą ucztą duchową."Warsztaty śmiechu"
4 grudnia Jacek Golański poprowadził w bibliotece "Warsztaty Śmiechu". Warsztaty śmiechu to zestaw prostych ćwiczeń, z których każde kończy się śmiechem - czasem delikatnym, częściej gromkim, ale zawsze płynącym głęboko z przepony. Udział w zajęciach nie wymagał od uczestników żadnego przygotowania. Potrzebna była jedynie odrobina zaufania, odwagi i mnóstwo ciekawości.
Jacek Golański udowodnił, że śmiać można się bez powodu oraz, że wpływ śmiechu na nasze życie jest nieocenionyGlobalne Wyzwanie ING 17 - 21 listopada 2014

W ramach międzynarodowej akcji Globalne Wyzwanie, pracownicy ING na całym świecie, w tym również ING Banku Śląskiego, już po raz siódmy angażują się
w działania społeczne na rzecz dzieci. W tym roku miejscem tej akcji w naszym mieście była Biblioteka w Sulechowie. 100 dzieci z sulechowskich przedszkoli miało okazję wysłuchania biblioterapeutycznego opowiadania "Lucjan, lew jakiego nie było"
R. Jędrzejewskiej- Wróbel, które przeczytała Pani Marta Walczak, przedstawiciel Banku ING. Spotkanie zostało uwieńczone książeczką, którą każde dziecko otrzymało bezpłatnie, lizaczkiem oraz balonikiem, którymi obdarowywane były dzieci przez Panią Martę.
Z kart historii - śp. Ks. Prałat Michał Kaczmarek

Ks. Prałat Michał Kaczmarek

ur. 28.09.1914r. - zm. 13.07.1994 r.

Sulechowski pionier i wielki patriota, który przez 35 lat pracował jako proboszcz parafii św. Krzyża.


Urodził się w Bernik w Westfalii, w Niemczech. Syn Jana i Katarzyny z d. Mroczek, którzy z zaboru pruskiego na początku XX w. udali się tam za chlebem. Po I wojnie światowej rodzice z synem wracają do Polski i osiedlili się w Śremie. Michał Kaczmarek chodził do liceum w Małym Seminarium Ojców Oblatów w Lublińcu.Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Seminarium Ojców Oblatów w Obrze.

W dniu 12 czerwca 1938 r. został wyświęcony na kapłana w Obrze przez J. E. Ks. Arcybiskupa Walentego Dymka. Przez rok pracował we wspólnocie zakonnej. Od wybuch II wojny światowej do 1941 r. pracował w Śremie w szpitalu miejskim, prowadząc pracę konspiracyjną. W 1941 r. uciekł do Francji, gdzie w konspiracji prowadził posługę duszpasterza Polaków. Od 1942 r. pracował na Śląsku jako wikary przy parafii św. Barbary w Chorzowie.

Na polecenie Arcybiskupa Walentego Dymka przyjechał w dniu 1 lipca 1945 r. do Sulechowa. Kiedy w dniu

15 sierpnia 1945 r. utworzono Administrację Apostolską Kamieńską, Prałaturę Pilską i Ziemi Lubuskiej, rozpoczął starania o utworzenie parafii w Sulechowie. 15 października 1945r. otrzymał obowiązki administratora parafii św. Krzyża w Sulechowie. W tym też roku był jednym z organizatorów Sulechowskiego Klubu Sportowego. W dniu 27 czerwca 1946 r. wybrany na prezesa klubu "Sulechowianka". Został też kapelanem Ludowego Wojska Polskiego. Oprócz tego w 1946 r. był również członkiem Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Sulechowie. W dniu 10 grudnia 1946 r. wystąpił do Administratora Apostolskiego dr Edmunda Nowackiego o poparcie jego starań u Stolicy Św. o przyjęcie do pracy w diecezji. W dniu 30 stycznia 1947 r. otrzymał od Kard. Augusta Hlonda eksklaustrację na czas próbny (tj. zezwolenie na przebywanie zakonnika poza domem zakonnym). W dniu 6 lutego 1950 r. ks. M. Kaczmarek prosi Administrację o inkardynację. Otrzymał ją 6 lipca 1950 r. dekretem wystawionym przez Administratora dr Edmunda Nowickiego. W dniu 20 czerwca 1951 r. otrzymuje nominację na proboszcza.

Pod koniec czerwca 1960 r. ks. M. Kaczmarek miał być przeniesiony z Sulechowa do Krzyża, jednak ówczesne władze komunistyczne nie wyraziły na to zgody. Dnia 1 grudnia 1960 r. otrzymał nominację na dziekana dekanatu sulechowskiego, a w tym samym dniu Bp W. Pluta erygował go (założył). W dniu 22 grudnia 1977 r. ks. prob. M. Kaczmarek otrzymał nominację na prałata, tj. "Szambelana Papieskiego"). Nominację otrzymał 11 marca 1978 r. W dniu 28 lipca 1980 r. na własną prośbę został zwolniony z obowiązków proboszcza. Potem pełnił funkcję dziekana dekanatu sulechowskiego, z której również na własną prośbę został zwolniony z dniem 7 kwietnia 1991 r. W drugiej połowie lipca 1986 r. uczestniczył w pielgrzymce księży seniorów do Rzymu i Lourdes.


Zmarł dnia 13 lipca 1994 r. Pogrzeb odbył się dnia 16 lipca tr. w sobotę o godzinie 11.00. W uroczystościach pogrzebowych udział brali bp. Paweł Socha - bp pom. Zielonogórsko- gorzowski  i bp. Tadeusz Werno - bp pom. Koszalińsko- kołobrzeski (wychowanek ks. M. Kaczmarka) oraz ks. kan. Dionizy Łyduch (wygłosił kazanie na mszy św.) .

Otrzymał m.in.:

Odznakę Tysiąclecia przyznaną przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu za działalność społeczną.

We wrześniu 1991 r. otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.Jesień może być piękna....

...Jesień może być piękna... W ramach VIII Tygodnia Literackiego uczniowie klasy II i III ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych, gdzie tematem przewodnim była jesień. "Kolory jesieni w liściu zamknięte", taki tytuł miały zajęcia przeprowadzone przez panią Ewę Lipnicką, "Jesienne bukiety z liści klonu" to tytuł warsztatów przeprowadzonych przez słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczniowie uczyli się postrzegania świata z perspektywy kolorów, rozwijali swoje zdolności plastyczne i wrażliwość. Po chwili radosnego wysiłku zaobserwować można było - jak na jesień przystało - przepięknie przyozdobione liście klonu oraz magicznie jesienne bukiety. Każdy wykazał się pomysłowością i swoim indywidualnym podejściem do tematu."
Mała Wilhelmina
" rozstrzygnięta !

GMINNY KONKURS POETYCKI
"Mały Wachlarz Wilhelminy" 2014
p
h. "Moi czworonożni przyjaciele"
Miejsce I - Roksana Wiśniewska kl. V SP 1 Sulechów
Miejsce II - Wiktoria Majda kl. IV SP Buków

Miejsce III - Marcel Bemben kl. V SP Cigacice


Wyróżnienia :


Amelia Biekszo k. V SP 1 Sulechów
Zuzanna Małas kl. VI SP Cigacice
Kornelia Kosarzycka kl. V SP 1 Sulechów
Natasza Tomońska-Malinowska kl. VI SP Cigacice
MAŁY KONKURS RECYTATORSKI
"Mistrz Interpretacji" 2014

Komisja w składzie :

1.Teresa Zawalna
2. Małgorzata Stachowiak- Schreyner
3. Ewa Lipnicka

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia :

Mistrz Interpretacji klas I : Maja Sienkowska SP Kalsk
Wyróżnienia :
Maja Andrzejewska SP 3 Sulechów
Paweł Poźniak SP 1 Sulechów
Joanna Wajda SP 3 Sulechów

Mistrz Interpretacji klas II: Monika Skrzypczak SP 1 Sulechów
Wyróżnienia:
Wanesa Piesiak SP 1 Sulechów
Paweł Samol SP 1 Sulechów
Natalia Skowron SP 3 Sulechów

Mistrz Interpretacji klas III : Maria Rogala SP Cigacice
Wyróżnienia :
Maja Ciszewska SP Cigacice
Kaja Koziorowska SP Kalsk
Eliza Rosolska SP 1 Sulechów
W sadzie..

Jak kolorowa potrafi być jesień...Pokazały to nam przedszkolaki z Przedszkola nr 7, które to uczestniczyły w warsztatach plastycznych pod kierunkiem Pani Elżbiety Judek. Własnoręcznie grupa Krasnali przygotowała kolorowe jabłuszka z papieru, pokolorowała je a wychowawczyni prace dzieci wyeksponowała na wystawie pt.
"W sadzie". Ponadto dzieci wysłuchały opowiadania C. Kruusval "Jabłonka"100 rocznica urodzin śp. Ks. Prałata Michała Kaczmarka

Z okazji 100 rocznicy urodzin śp. ks. Michała Kaczmarka 29 września w czytelni odbyło się spotkanie poświęcone ks. Prałatowi, który już w 1945r. przybył z misją kapłańską do Sulechowa i podjął się tworzenia parafii dla Polaków. W mieście ks. Michał dał się poznać jako Kapłan wielkiego serca, który był dobrym człowiekiem, wspaniałym nauczycielem, był zawsze otwarty na ludzi, radosny i uśmiechnięty.VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki Młodych
"O Wachlarz Wilhelminy"

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Polaris" zorganizowały VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki Młodych "O Wachlarz Wilhelminy". Na konkurs wpłynęło 168 prac z całego kraju. Finał konkursu nastąpił 20 września 2014r. w bibliotece. Spotkanie rozpoczął "Otwarty Turniej jednego wiersza". Komisja w składzie Teresa Zawalna Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów oraz Małgorzata Stachowiak-Schreyner wiceprezes stowarzyszenia wyłoniła następujących laureatów:


I miejsce Aleksandra Pańczyszyn

II miejsce Ada Bednarek

III miejsce Paulina Waszkiewicz

Wyróżnienie Agnieszka Tarnowska


Całą uroczystość uświetnił występ laureata Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego sulechowianina Daniela Stachuły w monologu "Niehalo" Ignacego Karpowicza i "Ziemia moja rodzinna" Ludmiły Marjańskiej oraz wystawa prac plastycznych autorstwa Anety Godyń.

Spotkanie zakończono wręczeniem nagród laureatom VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO MŁODYCH "O WACHLARZ WILHELMINY", którzy po części oficjalnej udali się do Cigacic na rejs Galarem po Odrze.


LAUREACI KONKURSU

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix w postaci wydania arkusza literackiego - Zuzanna Kierwiak

Poezja Kat. 1 Nagroda I - Ewa Medyńska

Poezja Kat. 1 Nagroda III - Paulina Waszkiewicz

Poezja Kat. 1 Wyróżnienie - Olga Wojciechowska

Poezja Kat. 2 Nagroda 1 - Aleksandra Pańczyszyn

Poezja Kat. 2 Nagroda II - Patryk Mitzig

Poezja Kat. 2 Nagroda III - Sara Ratajczak

Poezja Kat. 2 Nagroda III - Agnieszka Tarnowska

Proza Kat. 1 Nagroda I - Joanna Majkowska

Proza Kat. 1 Nagroda II - Irmina Flis

Proza Kat. 1 Nagroda III Sara Anna Kusz

Proza Kat. 1 Wyróżnienie - Patrycja Talar

Proza Kat. 2 Nagroda I - Tomasz Jan W. Szymański

Proza Kat. 2 Nagroda III - Kamil Kwieciński

Proza Kat. 2 Wyróżnienie - Urszula Pitura

Proza Kat. 2 Wyróżnienie - Karolina Matuszewska
Spotkanie autorskie Lucie Di Angeli-Ilovan
Dnia 17 września gościliśmy Lucie Di Angeli-Ilovan, Polkę mieszkająca w Ameryce, która urodziła się w 1945 r. w Zielonej Górze. Wychowywały ją matka i ciotka, wdowy, których mężowie polegli na wojnie. Przez całe życie utrzymuje więzi z Polską, chce, by pamięć o jej ojczystym kraju była wciąż żywa w sercach najbliższych. "Żniwo gniewu" jest powieścią opartą na prawdziwych wydarzeniach z życia rodziny autorki. Od kresowych miasteczek i okupacji sowieckiej, przez wsie i napotkanych w lasach partyzantów, po przymusową pracę na folwarku niemieckiego arystokraty i osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych - oto historia tułaczki dwóch sióstr, Kaszmiry i Maruszki. Te nieprawdopodobne, ale jakże typowe dla mieszkańców Kresów losy stały się osnową "Żniwa gniewu". To opowieść o kobietach wprzężonych w tryby wojny, o ich sile i woli przetrwania, o oddaniu dla drugiego człowieka i pielęgnowaniu tradycji rodzinnych. O pięknie miłości w podłych czasach, o poświęceniu, gdy nikt nie widział jego sensu, i wreszcie... o wierności.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i dostarczyło niezapomnianych wrażeń wszystkim uczestnikom, którzy mogli kupić książkę Lucie Di Angeli-Ilovan, otrzymać autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcie.Europejskie dni dziedzictwa "Dziedzictwo - źródło tożsamości"
Burmistrz Sulechowa i Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów byli organizatorami spotkania promującego turystyczny port rzeczny w Cigacicach pt. "Port Cigacice - lubuskie okno dla żeglugi rzecznej" na statku LAGUNA 15 września 2014 r .
Ideę Europejskich Dni Dziedzictwa przedstawiła dyrektor biblioteki Teresa Zawalna. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentacje multimedialne "Z kart historii Cigacic"
i "Odra dla turystów 2014 etap

I i II" , które referowali Marek Maćkowiak i Edward Fedko z wydziału pozyskiwania środków unijnych i promocji Sulechowa. Bosman Portu Cigacice Roman Włoch promował książkę " Z Cigacic płyniemy "Laguną" po Odrze w siną dal" autorstwa Leona Okowińskiego. Podczas rejsu przeprowadzono quiz dotyczący historii i współczesności cigacickiego portu. Największą wiedzą wykazali się Robert Sztuka, Henryk Wielonkiewicz oraz Adam Śliwiński, którym nagrody ufundowane przez Burmistrza Sulechowa wręczyli Edward Fedko i Wojciech Sołtys. Rejs po Odrze ciekawymi opowieściami uprzyjemniali Waldemar Włodek ze Stowarzyszenia Regionu Cigacic oraz Bosman Portu Roman Włoch.


Narodowe Czytanie 2014 - Trylogia Henryka Sienkiewicza


6 września 2014 roku na placu przed Biblioteką Publiczną Gminy Sulechów w samo południe odbyło się Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza. Zgromadzone licznie audytorium powitała dyrektor biblioteki Teresa Zawalna, która moderowała całe spotkanie.Wysłuchano fragmentów "Ogniem i mieczem" oraz "Potopu". Sienkiewiczowską Trylogię czytali Burmistrz Sulechowa Roman Rakowski, Starosta Zielonogórski Ireneusz Plechan, słuchacze sulechowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie. W tym roku była to już trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie zainicjowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.Bitwa pod Kijami


7 lipca 2014r. z-ca Burmistrza Mirosław Andrasiak otworzył wystawę
pn. "Archeologiczne badania powierzchniowe pola bitewnego tzw. Bitwy pod Kijami z dnia 23 lipca 1759 r."


Organizatorami wystawy byli:
- Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów
- Sulechowskie Towarzystwo Historyczne
- Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy
- Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie

Ks. Prałat Michał Kaczmarek - Kapłan wielkiego serca
Dnia 12 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej
Ks. Prałatowi Michałowi Kaczmarkowi. Ekspozycja przedstawia opisaną historię, unikalne fotografie, rzeczy osobiste duszpasterza oraz te związane bezpośrednio z jego wieloletnią służba kapłańską.
2014XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom 2014

"Czytanie, mądra rzecz"
Dzieci, które od urodzenia słuchają czytanych przez rodziców książek, są inteligentniejsze, wrażliwsze, szybciej zaczynają mówić, mają większy zasób słownictwa oraz bardziej rozbudzoną wyobraźnię. Tak spędzany czas pozwala także nawiązać bliską więź między dorosłym a dzieckiem. Tegoroczna kampania Cała Polska Czyta Dzieciom p. h. "Ekologiczne podróże po literaturze" zorganizowana została przez Bibliotekę Publiczną Gminy Sulechów, Koordynatora Wojewódzkiego i Członka Rady Koordynatorów Fundacji ABC XXI "Cała Polska czyta dzieciom" Dorotę Klak oraz Nadleśnictwo Sulechów. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Sulechowa Pan Roman Rakowski. Na trawie, na kocykach, na skwerku przed biblioteką co pół godziny gromadziła się kolejna grupa dzieci, którym czytali dorośli. Maraton czytania rozpoczął Burmistrz Sulechowa Lokomotywą Juliana Tuwima a zakończył Mariusz Wójcik, reprezentant sulechowskiej Straży Pożarnej wierszem "Okulary". Dzieciom czytali między innymi pracownicy Urzędu Gminy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Usług Socjalnych, słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku i emerytowani nauczyciele. W tegorocznej kampanii wzięło udział około sześciuset przedszkolaków i uczniów sulechowskich szkół.

"CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA"

Tydzień Bibliotek w sulechowskiej bibliotece 8-15 maj 2014r.

W tym roku hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązywało do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, którego celem jest rozwój
i promocja czytelnictwa, poprawienie społecznego wizerunku książki oraz zwiększenie funduszy na zakup nowości do bibliotek.

Przez cały tydzień w sulechowskiej książnicy odbywały się imprezy upowszechniające czytelnictwo skierowane zarówno do dzieci, młodzieży jak
i dorosłych.

8 maja młodzież z sulechowskiego Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych obejrzała filmy promujące zabytkowy drewniany kościół w Klępsku, o jego historii opowiedział ks. Olgierd Banaś.

Seniorzy w wideo-konferencji uczestniczyli w "Spotkaniu z pasjami", którego bohaterką była Urszula Szczurek, najstarsza w Polsce instruktorka fitness.

9 maja był dniem wycieczek do biblioteki.

12 maja obchodziliśmy "Dzień Bibliotekarza i Bibliotek", któremu towarzyszył kiermasz książek i wydawnictw regionalnych z udziałem pisarzy Alfreda Siateckiego i Włodzimierza Kwaśniewicza . Wydawnictwa prezentowali: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechowski Dom Kultury, Gmina Sława , Gmina Kargowa i Gmina Babimost.

Dyplomami i książkami nagrodziliśmy najaktywniejszych czytelników biblioteki.

Podsumowaliśmy gminne konkursy plastyczne: "Z Wadowic do nieba - droga do świętości Jana Pawła II" i "Pielgrzym wszech czasów. Papieskie wędrówki po świecie." Laureatom nagrody wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Rerus.

W trakcie spotkania wręczyliśmy podziękowania za współpracę i wspieranie działalności biblioteki.

Całą uroczystość uświetnił występ nominowanego do 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego sulechowianina Daniela Stachuły w monologu "Niehalo" Ignacego Karpowicza i "Ziemia moja rodzinna" Ludmiły Marjańskiej.

Uroczystość zakończyliśmy spotkaniem bibliotekarzy bibliotek publicznych w Sulechowie , Sławie, Kargowej, Bojadłach i Babimoście, bibliotek szkolnych
i biblioteki PWSZ z zaproszonymi gośćmi.

13 maja gościliśmy dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulechowie z programem artystycznym "Do Biedronki przyszedł Żuk". Program obejrzeli uczniowie sulechowskich podstawówek.

Po południu Dyskusyjny Klub Książki omawiał biografię Wisławy Szymborskiej "Pamiątkowe rupiecie".

14 maja mali widzowie obejrzeli spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska z Krakowa pt. "Magiczna księga czarodziejki Arielki" mówiący
o potrzebie nauki czytania przez dzieci. Odbiorcy dowiedzieli się, że książki nie tylko dostarczają informacji, ale zapewniają nam rozrywkę i przenoszą
w odległy magiczny świat.

15 maja słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku pani Krystyna Orwat, Czesława Kędzia i Olga Likszo przygotowały dla dzieci program, w którym wykorzystały wiersze polskich poetów, dzieci w rewanżu przeczytały wiersze Jana Brzechwy.Kościół w Klępsku - historia i sztuka, spotkanie drugie.

Dnia 8 maja 2014r. młodzież Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie obejrzała filmy promujące kościół w Klępsku, które powstały dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER. Oprócz ks. Olgierda Banasia, który opowiedział młodzieży o renesansowej perełce architektury w spotkaniu uczestniczyli: pani dr Ewa Lukas-Janowska, która opracowała scenariusz do filmów i montażysta, fotograf Grzegorz Smolarski. Po spotkaniu każda ze szkół otrzymała
w prezencie po 2 pakiety filmowe.
Kościół w Klępsku - historia i sztuka

16 kwietnia 2014 r. młodzież gimnazjalna mogła obejrzeć fragmenty filmów promujących kościół w Klępsku. Pakiet filmowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER zawiera 5 filmów:

1. Kościół w Klępsku. Liturgia i sztuka
2. Organy w Klępsku. Orkiestra Aniołów
3. Biblia Pauperum kościoła w Klępsku
4. Exodus w nieznane
5. Podróż w czasie i przestrzeni.

O renesansowym kościele - perle drewnianej architektury opowiedział młodzieży ks. Olgierd Banaś, a na pamiątkę każda ze szkół otrzymała pakiet filmowy w prezencie.

                    

"Nasz Świat"

Pod tym hasłem 3 kwietnia odbyło się otwarcie wystawy i spotkanie autorskie z Rolandem Hellmannem, niemieckim dziennikarzem, reporterem i fotografem. Na wystawę składają się zdjęcia autora oraz albumy książkowe promujące "Ziemię Lubuską". Fotograf mieszka w Zatoniu pod Zieloną Górą od 2010r., a fotografią pasjonuje się od młodości. W trakcie spotkania podzielił się z uczestnikami swoimi refleksjami na temat postrzegania regionów, które jego zdaniem powinno się traktować jako całość, a nie odrębnie. Mówił o sobie, że nie jest Niemcem ale Europejczykiem, który szczególnie ukochał sobie nasz region. Poprzez swoje zdjęcia i albumy stara się pokazywać najpiękniejsze jego zdaniem miejsca w Lubuskim. Wystawę "Nasz świat" będzie można oglądać do 25 kwietnia 2014r., a osoby szczególnie zainteresowane fotografią mogą zakupić zdjęcia i albumy autora w bibliotece.


Wielkanoc tuż tuż...

Piękna wiosna za oknami przypomniała nam że Wielkanoc już tuż, tuż... Zbliżające się święta stały się okazją do zorganizowania warsztatów plastycznych, które obudziły w uczestnikach wiosenną radość. Motywem przewodnim były dekoracje świąteczne - podczas zajęć dzieci wykonały piękne ozdoby: króliczki, pisanki, świąteczne kartki. W ruch poszła bibuła, tektura, błyskotki i przede wszystkim wyobraźnia - nauczyliśmy się wyczarowywać piękne przedmioty z różnych materiałów z wykorzystaniem wielu technik plastycznych.

Drużyny Zuchowe ze Szkoły Podstawowej nr 1 wzięły udział w zajęciach w ramach programu "Sztafeta pokoleń". Pod kierunkiem słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Krystyny Jędrosz, Teresy Krych oraz Eweliny Hełmińskiej powstały zabawne ozdoby wielkanocne.


Spotkanie z książką, teatrem i sztuką w Bibliotece w Sulechowie.

12 marca w Bibliotece odbyło się    otwarcie wystawy prac malarskich Janiny Lis, Anny Szkielniuk, Stanisławy Brambor i Fabiana Jakuszyka.  Otwarcie wystawy było okazją do wysłuchania inscenizacji II aktu komedii Fredry "Mąż i żona"w ramach kontynuacji Narodowego Czytania.

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki swoją nową książkę "Obrazki prowincjonalne prozą" promował Eugeniusz Kurzawa.


                

  Biblioteka Publiczna przy współpracy

z Nadleśnictwem Sulechów

 zorganizowała dzieciom  zajęcia feryjne, motywem których była tematyka leśna


W lesie serce bije,

dzięki niemu żyję.

Data

                   Planowane działania

Uwagi

03.02.2014

"Znaczenie lasu w życiu człowieka" - wprowadzenie do tematu o lesie, pogadanka;

Projekcja filmu "Magia sosnowego boru"

Praca plastyczna "Las jaki znasz"

 

 


kredki, farby plakatowe, blok rysunkowy

04.02.2014

Dzień eksperymentów:

Eksperyment I "Świeca pachnąca lasem" - zapach lasu w domu

 

 

 

 

Eksperyment II "Siejemy zdrową rzeżuchę"

Resztki starych świeczek, podgrzewacz, igły świerku, olejek zapachowy, foremka na świeczkę np. szklanka, słoik, foremka do babeczek, wata, Podstawek, nasiona rzeżuchy;

 

 

05.02.2014

"Co wolno, a czego nie wolno w lesie ?" - zajęcia edukacyjne;

Gra planszowa "Leśna przygoda" zagadki, rebusy

Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Sulechów

06.02.2014

Las, w którym mieszka bajka - "Stumilowy Las" - czytanie fragmentów "Kubusia Puchatka" A.A. Milne;

Praca plastyczna - plakat baśniowego lasu (praca grupowa)


.

 

Brystol kolorowy lub szary papier, farby akrylowe

07.02.2014

Leśne gotowanie  - "Koktajl prosto z krzaczka"

 

 

 

"Grzanki z owocami leśnymi"

 

 

Projekcja filmu "Miś Jogi" (Akcja filmu rozgrywa się w lesie)

Mleko zsiadłe, kefir lub jogurt naturalny, miód, cukier, maliny, jagody, , poziomki...mogą być mrożone.

Dżemy z owoców leśnych,

chleb tostowy, toster,

10.02.2014

 "Energia drzew i lasów" - terapeutyczna i opiekuńcza moc drzew;

Praca plastyczna : "Moje drzewo" - dzieci wykonują swoje drzewo przynależące do ich znaku zodiaku

 

Zapałki, klej Magik, blok rysunkowy;

 

 

11.02.2014

"Dokarmianie ptaków zimą" - spacer po sulechowskim parku, szukanie i rozpoznawanie drzew i ptaków, zawieszanie kuli z pokarmem, zabawy na świeżym powietrzu

Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Sulechów

 

12.02.2014

Grzybobranie" - co musimy wiedzieć gdy wybierzemy się do lasu na grzyby; grzyby jadalne i trujące;

Praca plastyczna "Grzyboludki"; makieta

Plastry nieokorowanej gałęzi dług. 30cm, niewielkie kawałki gałęzi, małe krążki drewniane, małe szyszki, ziarna białej fasoli, farby akrylowe lub plakatowe, lakier w sztyfcie, suchy mech, suche liście

 

 

 13.02.2014

"Drzewa przyjaciółmi człowieka" - ciekawostki, zagadki i rebusy o drzewach

Praca plastyczna - " Origami płaskie z koła i kwadratów" -  drzewa

 

 

Blok kolorowy, klej

14.02.2014

Wycieczka do lasu na leśną ścieżkę edukacyjną "Nad Jabłonną" ze wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek - żegnamy ferie

kiełbaski, ketchup, pieczywo, kijki, tacki jednorazowe


W zajęciach uczestniczyło 185 osób.