Udział Biblioteki w projektach, grantach


Zdjęcie Piknik z literaturą - Uście 28052011 _010_252602

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2013
KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEk

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów uczestniczy w programie "Kraszewski Komputery dla Bibliotek 2013". Nasza biblioteka znalazła się wśród placówek, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 12 tysięcy złotych na projekt pod nazwą - "Nowoczesny sprzęt komputerowy w Bibliotece". Całość kwoty została przeznaczona na zakup 4 zestawów komputerowych wraz licencjami systemów operacyjnych i programami antywirusowymi oraz urządzenia wielofunkcyjnego z oryginalnymi kompletami wkładów atramentowych.

"Kraszewski. komputery dla bibliotek 2013" jest programem dotacyjnym Instytutu Książki, którego celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom korzystanie z bazy danych bibliotecznych i Internetu a bibliotekarzowi katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich on-line.
2011


Dział Pedagogiczny w Bibliotece

Z dniem 28 czerwca 2011 r. biblioteka otworzyła dział pedagogiczny. Środki na utworzenie działu pozyskaliśmy ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

*


Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów w ramach przyznanego Mikrograntu przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce zorganizowała trzy spotkania. Wraz z Komendą Hufca Babimojsko Sulechowskiego w dniu 28 maja 2011 r. mial miejsce plenerowy "Piknik z Literaturą". Na spotkanie przybyli bibliotekarze bibliotek partnerskich , przedstawiciele Koalicji na Rzecz Rozwoju Biblioteki, instruktorzy i harcerze Hufca Babimojsko Sulechowskiego, przedstawiciele władz samorządowych i rodzin wojskowych oraz wszyscy pracownicy Biblioteki w Sulechowie. W trakcie Pikniku wysłuchaliśmy zabawnego wykładu dziennikarza Radia Zachód Edwarda Mincera z kręgu literatury i historii i zmierzyliśmy się z piosenką literacką w konkursie karaoke. Przy wieczornym ognisku nie zabrakło dźwięków akordeonu i piosenek harcerskich. Miłym akcentem było przybycie burmistrza Sulechowa Pana Romana Rakowskiego i kierownika do Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Pana Wojciecha Sołtysa z kwiatami i życzeniami z okazji Dnia Bibliotekarza.
Drugie spotkanie : Porozmawiajmy o bibliotece zorganizowane w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego. Bibliotekarze mieli możliwość uczestnictwa w wykładzie i prezentacji multimedialnej o lokacji Sulechowa i zwiedzenia sulechowskiego zamku i Izby Pamięci. Nastąpiła wymiana doświadczeń i wiedzy na temat organizowanych imprez w bibliotekach.
We wrześniu odbyło się
trzecie spotkanie, na którymbibliotekarze uczestniczyli w podsumowaniu XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego w Linach i Kargowej.


2010

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskieprzedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Fundacja Orange zainaugurowała program "Akademia Orange dla bibliotek", którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Nasza biblioteka uczestniczy w programie "Akademia Orange dla bibliotek" .
W ramach programu otrzymujemy dotacje finansową na popularyzację i zwiększenie wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek.
W ramach PRB Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przekazała w darze bibliotece i jej pięciu filiom bibliotecznym sprzęt i oprogramowanie o wartości 44.455 zł.


Biblioteka Publiczna w Sulechowie uczestniczy w projekcie

2009

Biblioteka Publiczna otrzymała środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Infrastruktura Bibliotek na remont filii bibliotecznej w Kalsku oraz zakup mebli do filii w Kalsku i Brodach w wysokości 20 tys. zł. Projekt został zrealizowany z dniem 31 grudnia 2009 r.

Informacja wytworzona przez:
Teresa Zawalna
email: biblioteka_pub_gm_sul@o2.pl tel.:(068) 455-30-40
, w dniu:  20‑01‑2010 12:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Teresa Zawalna
email: biblioteka_pub_gm_sul@o2.pl tel.:(068) 455-30-40
, w dniu:  20‑01‑2010 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2014 12:51:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie